Sun Home
Efectele undelor milimetrice asupra multiplicării, viabilităţii şi caracterelor morfoculturale ale tulpinii de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18

Autori:

BEJENARU (FULGA) LUDMILA

Rezumat:

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor acţiunii undelor milimetrice asupra multiplicării opulaţiei de levuri, viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Experimental s-a stabilit, că efectul acţiunii undelor milimetrice depinde de lungimea de undă şi durata de iradiere. A fost remarcat caracterul stimulator al undelor milimetrice asupra procesului de multiplicare a celulelor levuriene şi indicilor viabilităţii culturii.The action of the millimeter waves on the yeast Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 multiplication, viability, and morpho-cultural features has been investigated. It has been experimentally established that the biological effect of millimeter waves on the yeast depends on the wavelength range of radiation and duration of exposures of yeast cells. Millimeter waves have been found to have a stimulatory effect on yeast cell growth and viability.Проведено исследование влияния миллиметровых волн на процесс роста клеток дрожжей, морфологические и культуральные особенности штамма Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Установлено, что эффект воздействия миллиметровых волн на дрожжи зависит от длины волны и длительности облучения. Выявлен стимулирующий характер миллиметровых волн на рост и жизнедеятельность культуры дрожжей. Библ. – 26, рис. – 5.

Cuvinte-cheie:

Saccharomyces cerevisiae, multiplicare, viabilitate, caractere morfoculturale, unde milimetrice

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (1.18 MB)

Ediţia curentă

journal