Sun Home
Влияние параметров шероховатости под стилающей поверхности на скорость ветра

Autori:

MLEAVAIA GALINA

Rezumat:

În acest articol prezentăm o analiză a influenţei reliefului şi rugozităţii suprafeței terestre asupra parametrilor vitezei vântului. Se propune un şir de relații cu ajutorul cărora se poate determina profilul vertical al vântului în funcţie de densitatea covorului de vegetaţie.This paper presents an analysis on the influence of relief and laying surface roughness on wind speed. A number of formulas are proposed to calculate wind profile taking into account the density of different vegetable cover types.

Cuvinte-cheie:

viteza vântului, rugozitatea reliefului, suprafaţă subiacentă, covor de vegetaţie.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.71 MB)

Ediţia curentă

journal