Sun Home
Психосанокреатология и уровни психического здоровья   2. Симптоматика, присущая разным психофизиологическим и психическим состояниям и разработка первого варианта классификации уровней психического здоровья

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA

Rezumat:

În lucrare este descrisă simptomatica reflecției psihice a mediului intern al organismului și a mediului extern, exteriorizării sistemelor psihofuncționale, care participă în formarea sănătății psihice, în baza căreia și a conceptului sanocreatologic privind sănătatea psihică a fost elaborată prima variantă a sistemului de clasificare a sănătății psihice. În calitate de standard al criteriilor sănătății psihice sanogene a fost utilizată noțiunea de „nivel individual de sănătate psihică”. În premieră sunt descrise criteriile de estimare a diferitor stări de sănătate psihică, ceea ce deschide noi posibilități de inițiere a studierii sănătății psihice în sensul său larg.The paper concentrates on the symptomatology of the brain psychic reflection of the internal and external organism environment, exteriorization of psychofunctional systems participating in the formation of psychic health, on the basis of which the first version of psychic health classification system has been developed with due regard to the sanocreatological conception on psychic health. The notion of “individual psychic health level” has been used as a standard of sanogenic psychic health criteria. The criteria evaluating different conditions of psychic health are described for the first time, which opens the possibility of studying the psychic health problem in its broadest sense.

Cuvinte-cheie:

psihosanocreatologie, nivel individual de sănătate psihică, simptomatica sănătății psihice, nivel individual sanogen al sănătății psihice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.6 MB)

Ediţia curentă

journal