Sun Home
Reţele de gene implicate în răspunsul indus de gibereline la plante

Autori:

MUNTEANU VIOREL, MARTEA RODICA, GORDEEV VICTOR, PORT ANGELA, DUCA MARIA

Rezumat:

Investigaţiile au fost axate pe utilizarea instrumentelor bioinformatice şi a resurselor de date pentru Arabidopsis thaliana L. în analiza a 205 gene/EST (Expressed Sequence Tag) la Helianthus annuus L. Datele obţinute indică asupra unor potenţiale interacţiuni genice, domene proteice, motive reglatoare care asigură răspunsul organismului la stimulii interni şi externi prin semnalizarea indusă de gibereline şi a interferenţelor acesteia cu alţi fitohormoni. A fost evidenţiată oportunitatea utilizării instrumentelor bioinformatice în interpretarea şi predicţia proceselor fiziologice. The investigations were focused on the use of bioinformatics tools and data resources available for Arabidopsis thaliana in the analysis of 205 genes/ESTs (Expressed Sequence Tags) from Helianthus annuus. The results highlight potential gene interactions, certain protein domains, and gene regulatory motifs which are involved in the response of the organism to internal and external stimuli by means of gibberellin signaling and its cross-talk with other phytohormones. The opportunity of using bioinformatics tools for interpretation and prediction of physiological processes was emphasized.

Cuvinte-cheie:

A. thaliana, bioinformatică, gibereline, reţele de gene, H. annuus L.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (1.83 MB)

Ediţia curentă

journal