Sun Home
Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff

Autori:

RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, VALUŢĂ ANA, CODREANU SVETLANA, SADOVNIC DANIELA, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele studiului modificării producerii de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis CNM-AV-05 pe durata ciclului de cultivare, sub influența diferitor concentrații ale compușilor coordinativi ai Co(II) cu baze Schiff. Conform rezultatelor studiului, modificarea producerii de biomasă (reducere, sporire) pe durata celor trei faze ale ciclului vital: celule verzi mobile (faza vegetativă), ciști bruni și ciști roșii (faza de aplanospor) demonstrează acomodarea culturii de hematococ la compușii suplimentați la mediul de cultivare. Sinteza carotenoizilor intervine drept unul din factorii importanți în studiul statutului antioxidant al hematococului. Acumularea lor în exces reprezintă o reacție de răspuns la prezența metalocomplexelor de Co (II) cu bazele Schiff testate, care se implică în procesele de biosinteză, sau o reacție de adaptare la avalanșa de radicali formați în procesul de adaptare.This study presents the results on the changes in the level of biomass production and carotenoid synthesis in green alga Haematococcus pluvialis during the life cycle under the action of various concentrations of Co(II) Schiff base complexes. Our results have demonstrated that the changes in biomass production (increase or decrease) occur throughout all three stages of its life cycle (green motile stage, brown encystment stage, and red cyst stage with aplanospore). Hence, Heamatococcus pluvialis is able to efficiently adapt to metal complexes supplemented to culture medium. Carotenoid synthesis occurs as a protective antioxidant mechanism in microalga. Excessive accumulation of these pigments is a response to the action of Co(II) Schiff base complexes, or a reaction of adaptation to the flow of free radicals generated in its response to xenobiotics.

Cuvinte-cheie:

Haematococcus pluvialis, metalocomplexe, biomasă, carotenoizi.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.7 MB)

Ediţia curentă

journal