Sun Home
Procesul reproductiv la speciile Microtus arvalis şi microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae)

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA

Rezumat:

A fost studiat procesul reproductiv a două specii sible de microtine Microtus arvalis şi Microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) în Republica Moldova. Numărul mediu de embrioni per femelă (t=3,15) şi cel al corpurilor galbene (t=3,45) a speciilor studiate diferă semnificativ, aceşti parametri fiind mai mari pentru M.arvalis. Mortalităţile preimplantaţională şi postimplantaţională sunt semnificativ mai mici la M.rossiaemeridionalis (t=3,32; t=3,61). Aceasta se explică prin particularităţile adaptive mai pronunţate la prima specie – în primul caz, şi prin tipul biotopurilor, populate de M.rossiaemeridionalis – în cel de-al doilea. Ponderea femelelor reproducătoare şi fertilitatea pentru M.arvalis este semnificativ mai mare (t=3,33 şi t=3,78) comparativ cu M.rossiaemeridionalis. Supravieţuirea speciei M.rossiaemeridionalis este semnificativ mai mare (t=3,4) la o fertilitate mai mică. S-a determinat, că odată cu creşterea fertilităţii indivizilor supravieţuirea speciilor de asemenea creşte.The reproductive process in two sibling vole species Microtus arvalis and Microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) has been studied in the Republic of Moldova. The average number of embrios per female (t=3.15) and yellow bodies (t=3.45) in the species studied are significantly different, these parameters being higher in M.arvalis. Preimplantational and postimplantational mortalities are significantly lower in M.rossiaemeridionalis (t=3.32; t=3.61). This is explained by more pronounced adaptive peculiarities in the first species, in the first case, and also depends on the biotope type inhabited by M.rossiaemeridionalis, in the second case. The reproductive female ratio and fertility for M.arvalis are significantly higher (t=3.33 and t=3.78) as compared with M.rossiaemeridionalis. Although the fertility is lower, the survival in M.rossiaemeridionalis is significantly higher (t=3.4). It has been established that the survival rate of the sibling species increases with the increase of individual fertility.

Cuvinte-cheie:

Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.85 MB)

Ediţia curentă

journal