Sun Home
Психосанокреатология и уровни психического здоровья I. Предпосылки разработки системы классификации психического здоровья (Лекция на пленарном заседании X-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии)

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA

Rezumat:

Actualmente nu există vre-un sistem de clasificare a nivelului de sănătate psihică, deși practica de fiecare zi a societății necesită estimarea stării sănătății psihice a unor sau altor subiecți. Lipsa unui astfel de sistem se datorează nu numai ansamblului complex de procese psihice, fenomene, mecanisme, simptoame, structuri neurofiziologice etc., flexibilității acestora, ce creează mari dificultăți în dezvăluirea lor, dar și de incompletitudinea, insuficiența definiției noțiunii de sănătate psihică. În acest compartiment al lecției se examinează conceptul sanocreatologic perfecționat al sănătății psihice, care a stat la baza elaborării unui sistem de clasificare a nivelului de sănătate psihică.The lecture points out that currently, there is no system for classification of psychic health levels although the everyday society practice urges psychic health assessment for each individual. The absence of such a system results from both the complexity of psychic processes, phenomena, symptoms, neurophysiological structures, their flexibility and great difficulties encountered in identification of the mechanisms ensuring the development and maintenance of psychic health. This part of the lecture considers the improved sanocreatological conception of psychic health which has served as a basis of the first version of the psychic health classification system.

Cuvinte-cheie:

estimarea sănătății psihice, psihosanocreatologie, nivel de sănătate psihică, procese psihice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal