Sun Home
Potenţialul oxido-reductiv al extractelor din mugurii arborilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din diferite zone ale Republicii Moldova

Autori:

FLORENTĂ GHEORGHE

Rezumat:

A fost stabilită activitatea sumară a oxidazelor, catalazelor şi substanţelor reducătoare a extractelor din mugurii stejarului pufos, prelevaţi primăvara de la arborii de stejar pufos care cresc în regiunea de sud a Republicii Moldova. În extracte se manifestă clar tendinţa de sporire a capacităţii sumare de utilizare a oxigenului datorită potenţialului reductiv a substanţelor fenolice şi activităţii oxidazelor la arborii din suprafețele experimentale amplasate mai la sud, ceea ce corespunde gradientului de sporire a temperaturii primăvara în direcţia nord-sud. Această tendinţă s-a manifestat şi pentru activitatea catalazelor, dar mai puţin pronunţat. Primăvara în celulele mugurilor apicali schimbările componentelor, care determină potenţialul oxido-reductiv se manifestă mai timpuriu, în comparaţie cu cele din mugurii laterali. Această accelerare poate fi o cauză a terminării mai timpurii a perioadei de dormitare a mugurilor apicali în comparaţie cu cei laterali.Bee colonies need a balanced food with regard to essential and functional amino acids for normal growth and development. The need for amino acid varies with the bee age; it being higher in young bees. The preferences for certain amino acids are determined by the maintenance of the various organism functions in bees and their social activity. Also, amino acids play an important role in nutritional motivation formation and selective collection of pollen from different flowers which are the principal source of amino acids. The content and the ratio of essential and functional amino acids in protein food determine the preferences and its availability for bees and make the basis for selection of protein feedstuffs, which are used more and more often in beekeeping practice to make up for amino acid deficit in the case natural pollen is absent or insufficient.

Cuvinte-cheie:

Quercus pubescens Willd., stejar pufos, muguri, oxidaze, catalase, substanţe antioxidative, oxigen, peroxid de hidrogen.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal