Sun Home
Necesarul în amioacizi pentru creșterea și dezvoltarea familiilor de albine

Авторы:

VRABIE VALERIA

Резюме:

Pentru o creştere şi dezvoltare normală familiile de albine au nevoie de o nutriţie echilibrată în aminoacizi esenţiali şi funcţionali. Necesarul în aminoacizi variază în dependenţă de vârsta albinelor, fiind mai mare pentru albinele tinere. Preferinţele în anumiţi aminoacizi sunt cauzate de menţinerea diverselor funcţii ale organismului albinelor şi de activitatea lor socială. De asemenea, aminoacizii au un rol esenţial în formarea motivaţiei nutriţionale şi în colectarea selectivă a polenului de la diverse surse florale, care reprezintă principala sursă de aminoacizi. Conţinutul şi coraportul aminoacizilor esenţiali şi funcţionali în hrana proteică determină preferinţele şi accesibilitatea acesteia pentru albine şi stau la baza prospecţiunii furajelor proteice, care tot mai des se aplică în practica apicolă pentru a suplini deficitul de aminoacizi, în cazul lipsei sau insuficienţei polenului în natură.Bee colonies need a balanced food with regard to essential and functional amino acids for normal growth and development. The need for amino acid varies with the bee age; it being higher in young bees. The preferences for certain amino acids are determined by the maintenance of the various organism functions in bees and their social activity. Also, amino acids play an important role in nutritional motivation formation and selective collection of pollen from different flowers which are the principal source of amino acids. The content and the ratio of essential and functional amino acids in protein food determine the preferences and its availability for bees and make the basis for selection of protein feedstuffs, which are used more and more often in beekeeping practice to make up for amino acid deficit in the case natural pollen is absent or insufficient.

Cuvinte-cheie:

aminoacizi, proteine, Apis mellifera L.

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (323)

Год:

2014

Скачать

Download PDF (0.65 MB)

Текущие издание

journal