Sun Home
Influența undelor cu frecvență extra înaltă asupra activității biosintetice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18

Autori:

MOLODOI ELENA, USATÎI AGAFIA, EFREMOVA NADEJDA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA

Rezumat:

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor influenței undelor cu frecvență extra înaltă asupra activității biosintetice a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. S-a stabilit, că efectul acțiunii undelor electromagnetice în diapazon milimetric depinde de frecvența oscilațiilor și durata de iradiere. A fost evidențiat caracterul stimulator al undelor milimetrice asupra acumulării biomasei celulare, conținutului de manani, carbohidrați totali și proteine în biomasă, precum și asupra activității catalazei.A study on the influence of extremely high frequency waves on the biosynthetic activity of yeast strain Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 has been conducted. The biological effect of millimeter waves has been found to depend on the frequency and duration of the treatment. A stimulatory effect of millimetric waves has been observed on carbohydrate content, mannan biosynthesis, catalase activity, and protein content in the yeast biomass.

Cuvinte-cheie:

Saccharomyces cerevisiae, unde milimetrice, frecvență, activitate biosintetică

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.8 MB)

Ediţia curentă

journal