Sun Home
Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova

Autori:

SÎRBU RODICA

Rezumat:

În condiţiile climei temperate, cunoaşterea adaptabilităţii viţei de vie către schimbările climatice prezintă un interes deosebit. În acest context au fost elaborate hărţile ce caracterizează parcurgerea fazelor fenologice la viţa de vie la etapa actuală ţinînd cont de latitudinea geografică şi altitudinea absolută a teritoriului. S-au constatat diferenţieri spaţiale esenţiale în manifestarea acestora. Spre exemplu, dezmugurirea se manifestă cu o întîrziere de 8 zile de la sud la nord, iar Înfloritul are loc cu o întîrziere de 12 zile.Rezultatele obţinute sunt necesare în practica agricolă deoarece pot contribui la amplasarea adecvată a viţei de vie în noile condiţii climatice.Insight into vine adaptability to climate changes under temperate climate conditions, is of particular interest. In this context, maps that characterize the dates of phenological grapevine phase manifestation have been developed given the geographic latitude and absolute altitude of the territory and essential spatial differentiation in the manifestation has been found. For example, budburst occurs with a delay of 8 days from south to north and flowering takes place with a delay of 12 days. The findings may be indispensable in agricultural practices for optimal distribution of vineyard plantations in the new climatic conditions.

Cuvinte-cheie:

fază fenologică, circuitul sevei, dezmugurit, maturare deplină, maturarea lăstarului.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.91 MB)

Ediţia curentă

journal