Sun Home
Estimarea resurselor de umiditate din perioada de creştere şi dezvoltare a florii-soarelui

Autori:

COJOCARI RODICA

Rezumat:

În baza datelor observaţiilor meteorologice au fost estimate cantitativ resursele de umiditate pentru două perioade cu rol hotărîtor în creşterea şi dezvoltarea florii–soarelui. Au fost modelate cartografic valorile medii ale indicelui de umiditate (K) şi valoarea productivităţii.The article is devoted to the quantitative standard of moisture resources for two decisive periods during sunflower growth and development received on the basis of meteorological supervisions. Average values of the index mapping humidity (K) and the value of productivity have been calculated.

Cuvinte-cheie:

floarea-soarelui, perioadă de pînă la semănat, perioadă de vegetaţie, optim climatic, coeficient de umiditate.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.74 MB)

Ediţia curentă

journal