Sun Home
Effect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2]NO3 on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BULHAC ION, MELENCIUC MIHAIL, COROPCEANU EDUARD, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, CIOBĂNICĂ OLGA

Rezumat:

Various unfavourable environmental conditions lead to an excessive production of reactive oxygen species (ROS), which results in a progressive peroxidation of lipids, oxidative damage of chloroplasts, inhibition of photosynthetic processes, and ultimately limits the agricultural productivity or death of cells. Efficient scavenging of ROS produced during environmental stress caused by droughts requires the action of several enzymic antioxidants present in the tissues. In this paper, we describe the effect of the coordination compound [Co(DH)2(Thio)2]NO3 (coditiaz) on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stress. Maintenance of high antioxidant capacity to scavenge toxic ROS strongly correlates with increased tolerance of plants to dehydration conditions. Considerable effect of coditiaz treatment on plant productivity has been established.Condiţiile nefavorabile de umiditate condiţionează producţia excesivă a speciilor reactive de oxigen (SRO), care cauzează intensificarea oxidării peroxidice a lipidelor, destrucţia oxidativă a cloroplastelor, inhibarea fotosintezei, şi, nu în ultimul rând, al productivităţii, sau chiar moartea, plantelor. Protecția eficientă de la SRO, produse în plante în timpul secetei, este asigurată de acţiunea enzimelor antioxidante prezente în celule. În lucrarea de faţă este descris efectul unui compus coordinativ, [Co(DH)2(THIO)2]NO3 - coditiaz asupra inducţiei protecţiei antioxidante în frunzele plantelor de porumb, expuse acţiunii secetei. Menţinerea capacităţii antioxidante la nivel înalt de eliminare a SRO este strâns corelată cu toleranţa plantelor la secetă. A fost stabilit şi un considerabil efect al tratării plantelor cu coditiaz asupra productivităţii lor.

Cuvinte-cheie:

plants, antioxidant capacity, drought tolerance, Photosynthesis, transpiration, water use efficiency, Crop, coordination compound.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.64 MB)

Ediţia curentă

journal