Sun Home
Efectul fitohormonilor, administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetăi

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE

Rezumat:

În experiențe de vegetație s-a studiat rolul apei și fitohormonilor AIA, CK și GB3, administrați exogen, în păstrarea integrității funcționale a plantelor expuse acțiunii secetei. Particularitățile status-ului apei plantelor au fost determinate în rădăcinile, frunzele și inflorescențele plantelor în condiții optime de umiditate și după 7 zile de stres hidric. S-a demonstrat, că principala cauză a dereglării integrității funcționale a plantelor în condiții de secetă este perturbarea homeostazei apei ca o consecință a gradului diferit de deshidratare a organelor și inhibării transportului apei și fitohormonilor. Administrarea exogenă a fitohormonilor a condiționat ameliorarea status-ului apei organelor plantelor, dar nu a anihilat pe deplin efectul insuficienței de umiditate. În condiții de secetă apei îi revine rolul principal în coordonarea și integrarea funcțiilor.The role of water and exogenous phytohormones IAA, CK and GB3 in the maintenance of the functional integrity of the plants exposed to the impact of drought has been studied in green house experiments. It has been demonstrated that decline in the internal water homeostasis as a consequence of inhibition of water and phytohormone transport is the main cause of deregulation of plant functional integrity under drought conditions. Differences in the degree of change in the parameters of the water status of plant organs have been established, flowers and roots being especially affected. Administration of exogenous phytohormones contributes to stabilizing relations between organs through optimization of water status, but does not eliminate the effect of drought completely

Cuvinte-cheie:

plante, secetă, status-ul apei, deficit de saturație, transpiraţie, fitohormoni

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.72 MB)

Ediţia curentă

journal