Sun Home
Efectele undelor milimetrice asupra producției de biomasă și compoziției biochimice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata iradieri

Autori:

USATÎI AGAFIA, CHISELIŢA NATALIA, EFREMOVA NADEJDA, BORISOVA TAMARA

Rezumat:

A fost evaluat impactul undelor milimetrice de intensitate extra înaltă asupra activității biosintetice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata iradierii. S-a relevat că cantitatea maximală de biomasă, proteină, carbohidrați, β-glucani și catalază este acumulată la iradierea culturii cu unde milimetrice cu frecvența f=53,33 GHz timp de 15-20 min. La tulpina de levuri iradiată, s-a stabilit un grad înalt de dependență (coeficienții de determinare variază în limitele R² = 0,633... 0,949), între conținutul componentelor celulare, fapt ce demonstrează că procesele biosintetice sunt influenţate de acelaşi fenomen din fundal, de undele milimetrice. În premieră se propune un procedeu de sporire la levuri a conținutului de β-glucani cu utilizarea în calitate de factor stimulator al undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă.The influence of millimeter waves of extremely high frequency on the biosynthetic activity of yeasts Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 depending on the irradiation duration has been assessed. Thus, the maximum content of biomass, proteins, polysaccharides, β-glucanes, and catalase has accumulated during the irradiation of the yeast strain with millimeter waves at a frequency of 53.33 GHz for 15-20 min. A high degree of dependence (dependency correlation varies from R ² = 0.633 to R ² = 0.949) between the quantitative content of cellular components of yeasts has been established, which attests to the fact that the biosynthetic processes are influenced by millimeter waves. A method has been proposed for the first time to increase the content of β- glucanes in yeasts using high-frequency millimeter waves as a stimulating factor.

Cuvinte-cheie:

Saccharomyces cerevisiae, β-glucani, carbohidraţi, biomasă celulară, proteină, activitatea catalazei, unde milimetrice.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.97 MB)

Ediţia curentă

journal