Sun Home
Dinamica efectivului speciei Mus spicilegus petenyi 1882 (rodentia, muridae) în Republica Moldova în dependenţă de condiţiile climatice

Autori:

LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE

Rezumat:

Cercetările au fost efectuate în Laboratorul de Teriologie, Herpetologie şi Paleozoologie al Institutului de Zoologie al AŞM. A fost studiată acţiunea factorilor climatici asupra populaţiei speciei Mus spicilegus Peteni pe parcursul anilor 2008 – 2012 primăvara, vara, toamna pe terenuri cultivate şi pârloage din zona Centrală a Republicii Moldova. Abundenţa speciei în anii cu condiţii climatice favorabile a fost mai ridicată, iar în anii 2010 şi 2012 cu condiţii climatice dificile, în perioada de vară este semnificativ mai scăzută faţă de aceeaşi perioadă din ceilalţi ani, variind între 6,4% - 12,9%. Semnificaţia ecologică a speciei a scăzut la 3,69 – 4,2, aceasta devenind o specie accesorie în biotopurile caracteristice. Spre toamnă populaţia şoarecelui de mişună îşi restabileşte efectivul numeric şi abundenţa speciei atinge cca 58,5% cu o semnificaţie ecologică de 23,9. Şoarecele de mişună este o specie caracteristică sau constantă în terenuri cultivate. Vremea instabilă la sfârşitul iernii – începutul primăverii acţionează negativ asupra indivizilor de M. spicilegus, sporind mortalitatea şoarecilor până la 35 – 67%.The studies were conducted in the laboratory of Mammalogy, Herpetology and Paleozoology of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova. The influence of the climatic conditions on the M. spicilegus species population was studied from 2008 to 2012 during spring, summer and autumn periods in agricultural ecosystems and fallow grounds from the central part of Moldova. The abundance of the species in the years with favorable climatic conditions was higher, while in 2010 and 2012 with unfavorable climatic conditions in summer, the number was significantly lower compared with the same period in the previous years, varying from 6.4% to 15.9%, and the ecological significance decreased to 3.69 - 4.2, the species becoming subdominant in its specific habitats. In autumn, the population restores its number and the species abundance reaches about 58.5%, the ecological significance index being 23.9. The mound building mouse is a characteristic or permanent species in agrocenoses. Unstable weather in late winter - early spring negatively affects the population of M. spicilegus, increasing individual mortality up to 35-67%.

Cuvinte-cheie:

Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.7 MB)

Ediţia curentă

journal