Sun Home
Biological and phytochemical research on Perilla frutescens var. Purpurascens (Hayata) h.w.li in Republic of Moldova

Autori:

CIOCÎRLAN NINA, SÎRBU TATIANA, STEFANACHE CAMELIA, GHENDOV VEACESLAV, NECULA RADU DAN, GRIGORAŞ VALENTIN

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate date cu privire la particularitățile biomorfologice și compoziția chimică la Perilla frutescens var. purpurascens, specie cultivată pe câmpul experimental al Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei în perioada 2012-2013. În condițiile climatice ale Republicii Moldova plantelе parcurg toate fazele ontogenetice, începând de la semințe până la etapa de vârstă senilă. Patru perioade de vârstă (latentă, pregenerativă, generativă, postgenerativă) cu 9 etape de vârstă (plantulă, juvenilă, imatură, virginală, generativă timpurie, generativă mijlocie, generativă târzie, subsenilă și senilă) au fost evidențiate în ciclul de dezvoltare al plantelor. Analizele fitochimice au evidențiat acidul rozmarinic ca fiind componentul principal în toate probele analizate. Cantitatea maximă de acid rozmarinic (21,69 mg/g s.u. și 20,33 mg/g s.u.) a fost identificată în probele recoltate în iulie și august, respectiv; ambele în extractele etanolice. Perioada de recoltare optimă este luna iulie când conținutul în compuși polifenolici este maxim.This paper reports the results regarding the bio-morphological peculiarities and phytochemical composition of Perilla frutescens var. purpurascens cultivated on the experimental fields in the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova in 2012-2013. In the climatic conditions of the Republic of Moldova, the plants proceed through all the phenological phases starting from seed sowing to seed setting and senile stages. Four life periods (latent, pregenerative, generative, postgenerative) and nine stages (plantlets, juvenile, immature, virginal, early generative, mid-generative, late generative, subsenile, senile) have been detected in the cycle of the perilla development. Phytochemical analysis demonstrated the presence of rosmarinic acid as the main component in all the samples analyzed. Higher amount of rosmarinic acid (21.69 mg/g d.w.) was found in the samples harvested in July and 20.33 mg/g (d.w.) in the samples harvested in August, both in ethanolic extracts. July is an optimal harvest period when the content of polyphenol compounds is higher.

Cuvinte-cheie:

Perilla frutescens var. purpurascens – particularități biomorfologice – compoziție chimică.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (1.66 MB)

Ediţia curentă

journal