Sun Home
Беспозвоночные (Collembola, Coleoptera и Aphidoidea) как компоненты биоценотических оазисов

Autori:

VERESCIAGHIN BORIS, VERESCIAGHIN ALA, BUŞMACHIU GALINA, BACAL SVETLANA

Rezumat:

Lucrarea include date privind particularitățile regionale și importanța faunei de nevertebrate pentru oazele biocenotice din Republica Moldova. Au fost studiate relațiile trofice a nevertebratelor (Collembola, Coleoptera și Aphidoidea) în condițiile landşafturilor antropic modificcate pentru ecologizarea agriculturii și silviculturii. Nevertebratele contribuie la reglarea biocenotică în ecosistemele antropic modificate. Abordările propuse promovează conservarea faunei și a speciilor de nevertebrate benefice pentru sporirea productivității plantelor și obținerea produselor ecologice pure.The paper presents the regional features and the value of invertebrate fauna of the biocenotic oases in the Republic of Moldova. The trophic relationships of Collembola, Coleoptera, and Aphidoidea in the anthropogenically modified ecosystems have been studied. Invertebrates contribute to biocenotic regulation in the anthropogenically modified landscapes. The approaches proposed for maintenance and conservation of useful soil-beneficial invertebrate species will allow a more complete realization of plant productivity and obtaining of ecological products.

Cuvinte-cheie:

collembola, Coleoptera, Aphidoidea, oaze biocenotice, agrolandșaft.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.63 MB)

Ediţia curentă

journal