Sun Home
Activitatea biologică şi indicii antioxidativi ai extractelor din plantelede Cucumis Sativus L. tratate cu regulatorul natural de creştere Reglalg

Autori:

CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU

Rezumat:

La trei modificaţii ale reglatorului natural de creştere (RNC) Reglalg, extrase din alga verde Spirogira sp. primăvara, vara şi toamna (modificaţii marcate respectiv ca R1, R2 şi R3), a fost studiată activitatea antioxidantă şi influenţa asupra proceselor de germinare a seminţelor şi creştere a plantulelor de castravete, precum şi a activităţii antioxidante a extractelor din rădăcini. Conţinutul substanţelor fenolice şi capacitatea antioxidantă totală (CAT) a diferitor modificaţii ale preparatului Reglalg a sporit consecutiv în preparatele obţinute din algele colectate primăvara, vara şi toamna. Tratamentele aplicate prin îmbibarea seminţelor de castravete în soluţiile de R1, R2 şi R3 au manifestat influenţă benefică asupra germinării seminţelor şi creşterii plantulelor de castravete, sporind creşterea atât a rădăcinilor, cât şi părţii aeriene. Din aceasta rezultă că efectele benefice ale modificaţiilor preparatului n-au fost semnificativ influenţate de CAT. Activitatea peroxidazei (PO) asociate prin legături ionice de structurile celulare era cu atât mai înaltă, cu cât activitatea antioxidantă a modificaţiei Reglalgului era mai înaltă. Tratamentele au indus modificări diferite (non corelate cu CAT a preparatului) ale activităţii PO înglobate în pereţii celulari, precum şi a PO hidrofobe, sau catione. Tot odată, tratamentele cu soluţiile preparatului Reglalg n-au influenţat activitatea PO şi ascorbat peroxidazei (APO) din apoplastul rădăcinilor. Aceasta sugerează, că activitatea acestor peroxidaze nu este direct asociată cu procesele de creştere a rădăcinilor.The influence of the natural growth regulator (NGR) Reglalg, extracted from green algae Spirogira sp. collected in spring, summer and autumn time (modifications marked as R1, R2 and R3, respectively) on the processes of cucumber seed germination and seedling growth has been determined. Phenolic substances and total antioxidant capacity (TAC) of various modifications of Reglalg increased consecutively in the extracts obtained from algae collected in spring, summer, and autumn time. The treatments applied by imbibing the seeds of cucumber in R1, R2, and R3 solutions have shown beneficial effects on seed germination and seedling growth, of both root and aerial parts. Hence, the beneficial effects of Reglalg modifications were not influenced significantly by the values of TAC. The activity of peroxidase (PO) linked by ionic bonds to the cellular structures was higher in the extracts of the plants treated with the Reglalg modification that has higher antioxidant activity. The treatments induced different changes (non-correlated with Reglalg TAC) in the activity of hydrophobic, cationic and embedded into PO cell walls. At the same time, the treatments with Reglalg solutions did not influence the activity of PO and ascorbate peroxidase (APO) of root apoplast. This suggests that

Cuvinte-cheie:

castravete, modificaţii ale regulatorului natural de creştere Reglalg, biomasă, fenol, capacitate antioxidantă totală, peroxidază.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.78 MB)

Ediţia curentă

journal