Sun Home
Activitatea antifungică a unor tulpini din genul Penicillium

Autori:

SÎRBU TAMARA, BÎRIŢA CRISTINA

Rezumat:

În rezultatul screeningului efectuat din 40 tulpini de micromicete din genul Penicillium, după proprietăţile antifungice faţă de 10 fitopatogeni s-a demonstrat, că 22 dintre acestea manifestă activitate antifungică. Un potenţial mai înalt al activităţii antifungice a fost înregistrat la 2 tulpini: Penicillium sp.32 şi Penicillium sp. 62, care manifestă antagonism faţă de 9 din 10 fitopatogeni testaţi. Diametrul zonei de inhibiţie a creşterii fitopatogenilor B. cinerea, Sc. sclerotioru şi Rh. solani de către aceste tulpini, variază între 20-28 mm, iar față de F.oxysporum şi F.solani - 35-38 mm.The findings of the screening performed on forty fungal strains of the genus Penicillium for antifungal properties against ten phytopathogenic fungi of farm crops has demonstrated that 22 of them display antifungal activity. Two strains Penicillium sp 32 and Penicillium sp 62 have the highest potential of antifungal activity, which proves their antagonism against nine of the ten phytopathogenic fungi selected. The diameter of the growth inhibition of phytopathogenic B. cinerea, Sc. sclerotioru, and Rh. solani by these strains varies between 20-28 mm and against F.oxysporum and F.solani their diameter ranges from 35 to 38mm.

Cuvinte-cheie:

activitatea antifungică, diametrul zonei de reținere a creşterii, fitopatogeni, test culturi.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.85 MB)

Ediţia curentă

journal