Sun Home
The main diseases of Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904) and Corydoras aeneus (Gill, 1858) species, of loricariidae and callichthyidae families, being in captivity, their prevention and treatment

Autori:

CHIOREAN ADRIANA, PAPADOPOL NICOLAE C., DUMITRESCU ELENA

Rezumat:

In această lucrare, autorii evidenţiază principalele boli întâlnite la speciile luate în studiu: Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904) şi Corydoras aeneus (Gill, 1858), crescute în captivitate. In timp ce în condiţiile naturale de viaţă apariţia şi răspândirea îmbolnăvirilor sunt mai puţin frecvente şi mai puţin dăunătoare, cu excepţia cazurilor de poluare, în condiţii de creştere dirijată sunt cu mult mai periculoase, condiţiile artificiale de viaţă favorizând acţiunea unei diversităţi mai mari de agenţi patogeni, abiotici şi biotici. După natura agenţilor patogeni, se întâlnesc la peşti ca şi la alte organisme animale, boli specifice provocate de: agenţi patogeni animati (virusuri, bacterii, paraziţi) şi boli nespecifice provocate de agenţi fizico-chimici, nutriţionali şi constituţionali. Condiţiile de mediu acţionează atât asupra peştilorci şi asupra agenţilor patogeni pe care-i pot favoriza sau inhiba în acţiunea lor asupra gazdei. Stările de boală sunt rezultatul interacţiunii strânse dintre agenţii patogeni, gazdă şi mediu ambiant.In this study, the authors present the main diseases encountered in the species selected for this study, namely Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904) and Corydoras aeneus (Gill, 1858), bred in captivity. In natural conditions, the occurrence and prevalence of the diseases are less frequent and harmful, except for the cases of pollution, compared to clustered breeding conditions, where these are more dangerous, the artificial life conditions encouraging the action of a larger variety of abiotic and biotic pathogenic agents. Depending on the nature of the pathogenic agents encountered in both fish and other animal organisms, there are specific diseases caused by animated pathogenic agents (viruses, bacteria, parasites) and non-specific diseases provoked by physical-chemical, nutritional and constitutional agents. The environmental conditions act on both fish and pathogenic agents, either encouraging or inhibiting their action on the host. The disease statuses are the result of a close interaction between pathogens, host and environment.В этом исследовании авторы рассматривают основные заболевания, встречающиеся у видов, выбранных для данного исследования: Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904 ) и Corydoras aeneus (Gill, 1858), выведенных в неволе. Живя в естественных условиях, возникновение и распространение заболеваний у них встречается реже и менее вредны, за исключением случаев загрязнения, по сравнению с жизнью в кластерных условиях размножения, где они являются более опасными. Искусственные условия жизни благоприятствуют действию большего разнообразия абиотических и биотических патогенных агентов. В зависимости от характера патогенных агентов у рыб, а также и у других животных организмов, имеются специфические заболевания, которые вызваны анимированием патогенных агентов (вирусы, бактерии, паразиты) и неспецифические заболевания, вызванные физико-химическими, пищевыми и конституционными агентами. Условия окружающей среды действуют как на рыб, как и на патогенных агентов, усиливая или подавляя их действие на хозяина. Статусы заболевания являются результатом тесного взаимодействия между патогенами, хозяином и окружающей средой.

Cuvinte-cheie:

Acvariu, captivitate, pesti exotici, stres, boli

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.17 MB)

Ediţia curentă

journal