Sun Home
Particularităţile modificării profilului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni in plasma sangvină la pacienţii cu hipotiroidie

Autori:

VUDU LORINA

Rezumat:

În articol se examinează particularităţile transformării profilului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni la pacienţii cu hipotiroidie. A fost stabilit, că la bolnavii cu hipotiroidie vectorul modifi cării metabolismului majorităţii aminoacizilor glicogeni şi cetogeni are caracter individual şi numai a serinei, glicinei şi argininei are caracter ascendent, iar al histidinei, lizinei şi izoleucinei – descendent. Disproporţia modifi cării profi lului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni la pacienţii cu hipotiroidie mărturiseşte despre antrenarea şi rolul diferit al acestora în procesul de gluconeogeneză, care are loc în baza lor. Se argumentează necesitatea suplinirii deficitului acizilor esenţiali din contul celor exogeni.The paper considers the peculiarities of the profi le transformation and the glycogenic and ketogenic amino acid content in patients with hypothyroidism. It has been found that, in patients with hypothyroidism, the vector of metabolism disorder in the majority of glycogenic and ketogenic amino acids is of an individual nature whereas that of serine, glycine, and arginine is ascending and that of histidine, lysine, and isoleucine is descending. The non-proportional changes in the glycogenic and ketogenic amino acid content show their different involvement in gluconeogenesis they take part in. It is proposed to compensate the deficit of essential glycogenic and ketogenic amino acids at the expense of exogenous ones.В статье рассматриваются особенности трансформации профиля и содержания гликогенных и кетогенных аминокислот у больных с гипотиреозом. Было установлено, что у пациентов с гипотиреозом вектор нарушений метаболизма большей части гликогенных и кетогенных аминокислот имеет индивидуальный характер и только у серина, глицина и аргинина он восходящий, а у гистидина, лизина и изолейцина - нисходящий. Непропорциональные изменения содержания различных гликогенных и кетогенных аминокислот свидетельствуют о неодинаковом их вовлечении в процесс глюконеогенеза, в котором они участвуют. Предлагается восполнить дефицит незаменимых гликогенных и кетогенных аминокислот при гипотиреозе за счёт экзогенных.

Cuvinte-cheie:

hipotiroidie, aminoacizi glicogeni şi cetogeni, metabolism, gluconeogeneză, dereglări

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.11 MB)

Ediţia curentă

journal