Sun Home
Inhibitorii proliferării bacteriei Bacillus cereus in baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide

Autori:

RUDIC VALERIU, LOZAN-TÎRŞU CAROLINA, ZARICIUC ELENA, GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR

Rezumat:

Studiul dat se referă la obţinerea unui grup de compuşi coordinativi noi de cupru (II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide şi care manifestă activitate antibacteriană pronunţată faţă de bacteriile din genul Bacillus cereus. Proprietăţile stabilite ale compuşilor nominalizaţi asupra altor tipuri de bacterii gram-pozitive şi gramnegative prezintă oportunitate de utilizare în practica medicală din punctul de vedere al extinderii arsenalului de remedii antimicrobiene, iar complecşii respectivi pot fi utilizaţi şi în cazul altor tulpini de microorganisme rezistente la medicamentele tradiţionale.This paper describes a new group of copper (II) coordinative compounds, containing 4-phenyl thiosemi-carbazone 2-formylpyridine and sulfanilamides with a pronounced antibacterial activity against bacteria of the genus Bacillus cereus and other gram-positive and gram-negative microorganisms, which represents new directions in the development of antibacterial products.Были получены новые координационные соединения меди (II) содержащие 4- фенилтиoсемикарбазон 2-формилпиридина и сульфаниламиды с выраженной антибактериальной активностью по отношению к бактериям рода Bacillus сеreus, а также к другим грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам. Выявленные антимикробные свойства позволяют рекомендовать соответствующие комплексы меди (II) с 4- фенилтисемикарбазоном 2-формилпиридина и сульфаниламидами для применения в медицинской практике против резистентных штаммов микроорганизмов.

Cuvinte-cheie:

Bacterii gram-negative, bacterii gram-pozitive, compuşi coordinativi, proprietăţi antimicrobiene

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.2 MB)

Ediţia curentă

journal