Sun Home
Geographical-geochemical peculiarities of fluorine spread in natural components of Odessa region and its impact on some dental diseases of the population

Autori:

TRIGUB VALENTINA

Rezumat:

În premieră pentru teritoriul Regiunii Odessa a fost efectuat studiul sistematic al migrării şi acumulării fluorului în componentele naturale: soluri, roci parentale, apele subterane şi de suprafaţă. Au fost identificate teritoriile cu conţinutul sporit şi scăzut de fluor în soluri şi ape de suprafaţă şi subterane, inclusiv potabile. Au fost evidenţiate zonele industriale ale oraşului Odessa, caracterizate cu conţinutul majorat de fluor în sol şi plante. A fost stabilită dependenţa unor afecţiuni dentare ale populaţiei Regiunii Odessa de conţinutul fluorului în apă potabilă.A systemic study on migration and accumulation of fluorine in natural components, such as soils, parent rocks, ground and surface waters, has been carried out for the first time. Territories with higher and lower fluorine content in soils, bedrocks, ground and surface waters, including drinking water, have been identified. The industrial zones of the Odessa City characterized by higher content of fluorine in soil and plants have been identified. Dependence of some dental diseases of the Odessa Region population on the fluorine content in drinking water has been established.Впервые для территории Одесской области Украины проведены системные исследования миграции и аккумуляции фтора в природных компонентах: почвах,материнских породах, подземных и поверхностных водах. Выявлены территории с повышенным и пониженным содержанием фтора в почвах, подземных и поверхностных водах, в том числе и питьевых. Выделены промышленные зоны города Одессы, которые отличаются повышенным содержанием фтора в почве и растениях. Установлена зависимость некоторых стоматологических заболеваний населения Одесской области от содержания фтора в питьевой воде.

Cuvinte-cheie:

Fluor, soluri, roci parentale, apele subterane şi de suprafaţă, afecţiuni dentare

Domenii:

Geografie, Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.32 MB)

Ediţia curentă

journal