Sun Home
Efectele undelor milimetrice asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20

Autori:

CHISELIŢA NATALIA, USATÎI AGAFIA, BORISOVA TAMARA, ROTARU ANATOL

Rezumat:

Cercetările se referă la elucidarea efectelor undelor milimetrice de intensitate extra înaltă asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. S-a demonstrat că reacţia de răspuns a levurii la acţiunea undelor milimetrice este diferită şi se manifestă în dependenţă de durata şi frecvenţele aplicate. Frecvenţa 42,19 GHz aplicată timp de 10 minute sau frecvenţa 60,12 GHz aplicată timp de 20 minute se asociază la majorarea substanţială a viabilităţii celulelor. Prelungirea duratei de expoziţie a culturii de levuri la undele milimetrice până la 30 minute duce la încetinirea multiplicării celulelor, astfel că în toate fazele de dezvoltare numărul de generaţii se micsorează comparativ cu martorul. Undele milimetrice cu frecvenţele f=60,12 GHz, 53,33 GHz, 42,19 GHz aplicate timp de 10, 20 sau 30 minute, nu au efect semnifi cativ asupra caracterelor morfo-culturale ale tulpinii de levuri.The studies refer to identification of extremely high-frequency range (EMR EHF) electromagnetic radiation influence on the Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast strain. The response of the yeast has been established to vary and depend on the duration and EMR EHF frequency. The frequency of 42.19 GHz within 10 minutes or the frequency of 60.12 GHz applied within 20 minutes result in substantial increase of the cell survival rate. The millimeter waves with the frequencies of 60.12 GHz, 53.33 GHz, and 42.19 GHz used during 10, 20, and 30 minutes respectively showed no essential changes of the main characteristics for yeast – morphology of cells and colonies, cultural properties.Исследования относятся к выявлению эффектов влияния электромагнитного излучения крайне высокочастотного диапазона (ЭМИ КВЧ) на штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Установлено что ответная реакция дрожжей различная и проявляется в зависимости от длительности и частоты ЭМИ КВЧ. Частота 42,19 ГГц при действии в течение 10 минут или частота 60,12 ГГц применяемая в течение 20 минут приводит к значительному повышению выживаемости клеток. Миллиметровые волны с частотами 60,12 ГГц , 53,33 ГГц и 42,19 ГГц использованные в течение 10, 20 и 30 минут не вызывают существенных изменений основных признаков дрожжей – морфология клеток и колоний, культуральных свойств.

Cuvinte-cheie:

Saccharomyces cerevisiae, unde milimetrice, viabilitate, caractere morfoculturale

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.3 MB)

Ediţia curentă

journal