Sun Home
Conţinutul de humus – criteriul nivelului taxonomic al solului

Autori:

URSU ANDREI

Rezumat:

Humusul prezintă un component esenţial al solurilor de care depind principalele lui calităţi şi particularităţi. Conţinutul de humus condiţionează şi nivelul taxonomic în sistematica unor soluri. Rezultatele generalizării datelor analitice contemporane permit introducerea unui sistem de indici cantitativi pentru aprecierea gradului de humificare a unităţilor taxonomice şi divizarea lor la nivel de gen.Humus is an important soil component that determines its main qualities and peculiarities. Humus content defines the taxonomic level within soil systematics at the genus level. The results of the analysis of the recent analytical data allow implementation of the quantitative index system for evaluation of the humification degree for the upper units and their separation at the genus level.Гумус является важнейшим компонентом почвы, который обусловливает ее качество и особенности. Содержание гумуса определяет также и таксономический уровень в систематике почв на уровне рода. Результаты обобщения аналитических данных последних лет позволяют составление и применение системы количественных критериев для определения степени гумификации высших таксонов, разделяя их на родовом уровне.

Cuvinte-cheie:

Humus, humifer, profil, sol, nivel taxonomic

Domenii:

Geografie, Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.15 MB)

Ediţia curentă

journal