Sun Home
1-Oxyphenazine produced by Pseudomonas Aureofaciens induces resistance of leafy vegetables to grey rot causal agent

Autori:

FECLISTOVA IRINA, LE HAMHUY

Rezumat:

A fost demonstrat, că preparatul antibiotic de natură aromatică 1-oxyphenazine, produs de Pseudomonas aureofaciens KMBU phz 127/1, induce rezistenţă sistemică de tip ISR şi assigură reducerea infectării legumelor pentru frunze cu Botrytis cinerea în proporţie de 46.9–56.7 %.It has been demonstrated that the antibiotic of aromatic nature 1-oxyphenazine synthesized by Pseudomonas aureofaciens KMBU phz 127/11 is able to induce the systemic resistance and reduce infection of leafy vegetables with plant pathogenic fungi Botrytis cinerea by 46.9–56.7 %Показано, что антибиотик ароматической природы 1-оксифеназин, синтезируемый бактериями Pseudomonas aureofaciens КМБУ phz 127/11, способен индуцировать системную устойчивость ISR-типа и снижать заражение зеленных культур фитопатогенными грибами Botrytis cinerea на 46,9–56,7 %.

Cuvinte-cheie:

rezistenţa sistemică, spanac, busuioc, salata verde, antibiotice

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.13 MB)

Ediţia curentă

journal