Sun Home
Influenţa remediului bior asupra modificărilor ontogenetice ale conţinutului de carnozină şi oxid nitric în muşchii scheletici în stresul oxidativ

Authors:

RUDIC VALERIU, POPA VEACESLAV, GUDUMAC VALENTIN

Domains:

Biologie

Number:

1 (313)

Year:

2011

Download

Download PDF (0.27 MB)

Сurrent edition

journal