Sun Home
Влияние отцовских форм на количественные признаки поликросс-гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill

Авторы:

MAŞCOVŢEVA SVETLANA

Резюме:

S-a evaluat influenţa formelor paterne asupra caracterelor cantitative ale 90 hibrizi policross F1 de Lavandula angustifolia Mill. Efectul heterozisului manifestat de 19 hibrizi policross F1 la caracterul «conţinutul de ulei esenţial» a fost pozitiv. S-a selectat cel mai perspectiv hibrid – Fr.5S-8-24 cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial 5.790% (s.u.). Efectul heterozisului manifestat de hibridul Fr.5S-8-24 la acest caracter constituie 157.7 %. În uleiul esenţial concentraţia componentului major - acetatul de linalilă este înaltă şi constituie 44.713%.

Cuvinte-cheie:

Lavandula angustifolia, hibrid, ulei esenţial, heterozis policross.

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (321)

Год:

2013

Скачать

Download PDF (0.36 MB)

Текущие издание

journal