Sun Home
Variabilitatea caracterelor cantitative la orz în generaţiile M0-M3 la plantele

Autori:

GRIGOROV TATIANA, SMEREA SVETLANA, ANDRONIC LARISA, BERZOI VALENTINA

Rezumat:

În rezultatul cercetării influenţei virusului mozaicului dungat al orzului (VMDO) asupra manifestării caracterelor cantitative (talia plantei, lungimea spicului principal, lungimea ultimului internod, numărul de boabe/spic şi fraţi fertili/plantă, numărul internodurilor) s-a constatat variaţia semnificativă a valorilor coeficienților de variație a caracterelor studiate la plantele supuse acțiunii infecției virale și descendenții acestora pe parcursul a trei generații. VMDO a cauzat modificarea coeficientului de variaţie a caracterelor cantitative la soiurile evaluate, în comparație cu martorul. VMDO induce repercusiuni cu o putere maximală în prima generaţie pentru talia plantei, lungimea ultimului internod, păstrând o amplitudine de variație majoră și în generația a treia. VMDO reprezintă pentru orzul de primăvară o sursă semnificativă de variație, puterea de influență a căruia este potențată de particularitățile genotipului. Datele obținute evidențiază posibilitatea utilizării infecţiei virale în calitate de inductor al diversităţii şi variabilităţii genotipice la plante.

Cuvinte-cheie:

variabilitate, virusul mozaicului dungat al orzului, caractere cantitative, orz

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.21 MB)

Ediţia curentă

journal