Sun Home
Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes

Autori:

GULEA AURELIAN, PAHOLNIŢCAIA ANASTASIA, BARBĂ ALIC, POIRIER DONALD

Rezumat:

Lucrarea conţine date despre sinteza, caracterizarea şi evaluarea in vitro a activităţii biologice a hidrazonelor în baza 2-hidrazinobenzotiazolului şi a 4 compuşi complecşi obţinuţi în baza 2-[2-(Piridin-2-ilmetilene)hidrazinil]-benzo[d]tiazolului şi 2-[2-(1-Piridin-2-il) etilidene)hidrazinil] benzo[d] tiazolului dihidrat. Compoziţia compuşilor sintetizaţi a fost determinată cu ajutorul spectroscopiei 1H, 13C RMN. Toţi compuşii obţinuţi au fost testaţi ca inhibitori ai proliferării celulelor de leucemie umană HL-60. A fost stabilit că hidrazonele în baza 2-piridin aldehidei, aldehidei salicilice şi compuşii complecşi ai cuprului în baza 2-[2-(Piridin-2-ilmetilene)hidrazinil]-benzo [d]tiazolului şi 2-[2-(1-Piridin-2-il)etilidene)hidrazinil]benzo[d]tiazolului dihidrat sunt cei mai activi agenţi antiproliferativi obţinuţi în acest studiu. Unii din compuşi au fost testaţi ca inhibitori de proliferare a celulelor HepG2, MCF-7 şi LNCaP. Au fost calculate constantele de stabilitate a compuşilor complecși în baza 2-[2-(Piridin-2-ilmetilene)hidrazinil]-benzo[d] tiazolului şi 2-[2-(1-Piridin-2-il)etilidene)hidrazinil]benzo[d]tiazolului dihidrat.

Cuvinte-cheie:

2-hidrazinobenzotiazol, antiproliferative, leucemie, constanta de stabilitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.2 MB)

Ediţia curentă

journal