Sun Home
Influenţa vârstei albinelor lucrătoare din nucleele de împerechere asupra eficienţei acceptării şi împerecherii mătcilor

Autori:

CEBOTARI VALENTINA, BUZU ION, TODERICI VALERIU

Rezumat:

A fost evaluat impactul vârstei albinelor lucrătoare Apis mellifera, populate în nucleele de împerechere, asupra eficienţei împerecherii mătcilor. Experimentul a fost realizat în trei loturi de nuclee pentru împerecherea mătcilor, dintre care, lotul I a fost populat cu albină lucrătoare de toate vârstele, lotul II - cu albină lucrătoare tânără vârsta de până la 10 zile) şi, lotul III - cu albină lucrătoare bătrână (vârsta de peste 10 zile). S-a constatat că în nucleele de împerechere din lotul II, a fost înregistrată cea mai înaltă rată de acceptare a mătcilor (93,3 ± 4,6 %), cea mai înaltă rată de întoarcere cu succes a mătcilor din zborul nupţial (96,4 ± 3,6 %) şi cea mai înaintată vârstă a mătcilor la începerea pontei (13,5 ± 0,12 zile). În nucleele populate cu albină bătrână (lotul III) a fost înregistrată cea mai mică rată (73,3 ± 8,1 %) de acceptare a mătcilor, cea mai mică rată de întoarcere cu succes a mătcilor din zborul nupţial (72,7 ± 9,5 %) şi cea mai mică vârstă a mătcilor la începerea pontei (11,5 ± 0,13 zile). În nucleele din lotul I, valoarea acestor indici a fost de mărime intermediară. Ca rezultat, au fost deduse concluzii că: popularea nucleelor de împerechere cu albine tinere (până la 10 zile) sporeşte comparativ cu nucleele populate de albine bătrâne, atât rata acceptării mătcilor (cu 27,3 %), precum şi rata de întoarcere cu succes din zborul nupţial al mătcilor cu 32,6 %; mătcile din nucleele de împerechere populate cu albină tânără încep ponta mai târziu cu 2 zile, comparativ cu mătcile din nucleele populate cu albină bătrână; într-un sezon apicol de la 100 de nuclee populate cu albină tânără pot fi obţinute cu 59,9 mătci împerecheate mai mult, comparativ cu nucleele populate cu albine bătrâne.

Cuvinte-cheie:

albine, vârstă, nucleu, împerechere, acceptare.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.17 MB)

Ediţia curentă

journal