Sun Home
Influența biostimulatorului „Fertilidear Gold” asupra productivității florii-soarelui

Autori:

GLIJIN ALIONA, JOIŢA-PĂCUREANU MARIA, TABĂRA (GORCEAG) MARIA, ACCIU ADRIANA, DUCA MARIA

Rezumat:

Scopul cercetării a fost de a determina efectul biostimulatorului „Fertileader Gold” asupra indicilor de productivitate a plantelor de floarea-soarelui în condiții de câmp. Efectul aplicării foliare a fertilizantului asupra genotipurilor investigate a indus o creștere semnificativă asupra tuturor parametrilor luați în studiu. Cel mai puternic a fost stimulată greutatea achenelor pe calatidiu (în mediu cu 46,31%) și numărul de semințe pe plantă (26,59%). O influență mai mică, dar semnificativă, fertilizantul menționat a avut-o asupra greutății a 1000 semințe (16,38%) și asupra diametrului calatidiului (12,75%). Astfel, rezultatele obținute confirmă efectul stimulator semnificativ al biostimulatorului ,,Fertilidear Gold” în scopul majorării productivității florii-soarelui în condițiile Republicii Moldova, iar datele obținute pot fi utile pentru selectarea soiurilor, care să ofere un randament maxim pentru producția de floarea-soarelui.

Cuvinte-cheie:

floarea-soarelui, biostimulator, diametrul calatidiului, greutatea semințelor.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.31 MB)

Ediţia curentă

journal