Sun Home
In vitro clonal propagation and whole plant regeneration for Serratula Bulgarica Achtaroff et stoj. Germplasm conservation

Autori:

MANOLE-AIFTIMIE ANCA, MIHAI RALUCA, BANCIU CRISTIAN

Rezumat:

Sistemele de cultură in vitro sunt folosite în prezent ca mijloace eficiente de conservare ex situ a plantelor periclitate și de asemenea, pentru producerea de materie prima vegetală pentru extragerea de metaboliţi secundari utili. În acest studiu sunt prezentate protocoale efi ciente pentru germinarea seminţelor, dezvoltarea in vitro a plantulelor, inducerea embriogenezei somatice și regenerarea completă, în scopul conservării ex situ a speciei periclitate Serratula bulgarica. Seminţele colectate din populaţii naturale au fost vernalizate, sterilizate și apoi cultivate aseptic pe mediul bazal MS în absenţa reglatorilor de creștere. Germinarea a fost observată după 3 săptămâni de cultură, emergenţa radiculei fiind utilizată ca indicator al debutului germinaţiei. Fragmente foliare și radiculare, provenite de la plantule de 10 zile au fost cultivate pe medii de inducere (CI) a căror compoziţie a fost special concepută pentru inducerea embriogenezei somatice. Cel mai eficient mediu de inducerea s-a dovedit a fi mediul suplimentat cu 2.5 mg/l 2.4D și 0.5mg/l Kn. Cea mai ridicată rată de germinare a embrionilor a fost obţinută pe mediul de germinare suplimentat cu 1mg/l NAA și 0.1 mg/l BAP. După transferul pe mediul de regenerare-elongare – REM (MS suplimentat cu 0.1mg/l NAA și 1mg/l Kn) embrionii maturi au regenerat plante cu aspect normal, care transferate pe mediu de înrădăcinare RoM (MS suplimentat cu 0.1mg/l IAA) au generat rădăcini. Acest studiu este primul dedicat stabilirii unor protocoale eficiente de conservare ex situ pe termen mediu sau lung a acestei specii periclitate și de asemenea, pentru producerea de calus cu potenţial de sinteză de ecdisteroizi, flavonoizi, acizi grași sau a altor compuși biologic activi,utilizând culturi de ţesuturi aparţinând acestei plante.

Cuvinte-cheie:

micropropagare, conservarea germoplasmei, Serratula bulgarica

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.26 MB)

Ediţia curentă

journal