Sun Home
A preliminary study on the dynamics of total phenol and anthocyanin accumulation on Vitis Vinifera l. Cvs. Negru vartos callus culture

Autori:

MIHAI RALUCA, MITOI MONICA, MANOLE-AIFTIMIE ANCA, BREZEANU AURELIA

Rezumat:

Studiul actual asupra noului și inovativului sistem experimental reprezentat de calusul primar de Vitis vinifera L. cvs. Negru Vartos, a avut ca obiectiv principal investigarea relației corelative dintre capacitatea proliferativa și cea biosintetica la nivelul acestui calus. Studiul capacității biosintetice a constat în evaluarea metaboliților secundari de interes pentru industria farmaceutică, cosmetică și alimentară, respectiv polifenoli totali și antociani produși la nivelul acestui sistem experimental. Rezultatele obținute în cadrul experimentului indica momentul optim din dezvoltarea morfologica a calusului corelată cu biosinteza metaboliților de interes. Cercetarea de față reprezintă un studiu preliminar deosebit de important pentru investigații viitoare având ca scop îmbunătățirea capacității biosintetice a calusului de Vitis vinifera L. cvs. Negru Vartos, în vederea producerii unor metaboliți de interes industrial.

Cuvinte-cheie:

antociani, calus, Negru Vartos

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.23 MB)

Ediţia curentă

journal