Sun Home
Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete

Authors:

CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, CLAPCO STELIANA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, STRATAN-BINZARI MARIA, BOLOGA OLGA, BULHAC ION, ŞAFRANSCHI VALENTIN

Abstract:

Au fost sintetizaţi dioximaţii [Co(DH)2(Sam)2][BF4]·H2O (1), [Co(DH)2(Sam)2]2[ZrF6]·5H2O (2) şi [Co(NioxH)2(Sam)2]2[TiF6]·3H2O (3) (DH şi NioxH – monoanionii dimetilglioximei şi respectiv 1.2-ciclohexandiondioximei, iar Sam – sulfanilamida), compoziţia, structura şi proprietăţile cărora au fost investigate cu ajutorul metodelor: analiza elementală, spectroscopia în IR, UV, precum şi analiza cu raze X. Testările microbiologice ale metalocomplecşilor sintetizaţi ca factori de sporire şi reglare a sintezei enzimatice la tulpinile de micromicete Penicilium viride CNMN FD 04 - producător de pectinaze şi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 - producător de amilaze au scos în evidenţă infl uenţa stimulatoare a acestora asupra biosintezei hidrolazelor respective.

Cuvinte-cheie:

micromicete, metalocomplexe, pectinaze, amilaze

Domains:

Biologie

Number:

3 (321)

Year:

2013

Download

Download PDF (0.14 MB)

Сurrent edition

journal