Sun Home
Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis

Autori:

RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, VALUŢĂ ANA, SADOVNIC DANIELA, RUDIC VALERIU, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA

Rezumat:

A fost determinată existența unei corelări foarte puternice R2=0,9 dintre conținutul de carotenoizi și valorile testului ABTS în extractele etanolice, obținute în baza biomasei de Haematococcus pluvialis, colectată în faza celulelor verzi mobile și ciști roșii. Acest tip de corelare este caracteristic carotenului din complexul antioxidant extras din biomasa algală verde și astaxantinei, obținută din ciștii roșii. Dependența dată se respectă și în cazul modulării activității biosintetice la Haematococcus prin aplicarea compușilor coordinativi ai cobaltului cu bazele Schiff.

Cuvinte-cheie:

carotenoizi, test ABTS, corelare, activitate antioxiodantă

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.31 MB)

Ediţia curentă

journal