Sun Home
Activitatea antiradicalică a extractelor din cianobacteria Nostoc Linckia pe durata ciclului vital

Autori:

VALUŢĂ ANA

Rezumat:

Cercetările actuale vizează utilizarea cianobacteriei Nostoc linckia în calitate de materie primă pentru producerea de antioxidanţi. Determinarea capacităţii antiradicalice a extractelor din biomasa de Nostoc linckia s-a efectuat cu utilizarea radicalului DPPH∙ şi radicalului cation ABTS∙ . Rezultatele testelor DPPH şi ABTS pentru extractele hidrice corelează cu fazele de creştere a culturii staţionare de Nostoc linckia şi sunt reprezentative în studiul activităţii antioxidante pe parcursul ciclului vital.

Cuvinte-cheie:

cianobacterii, Nostoc linckia, substanţe antioxidante, activitate antiradicalică

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (321)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.14 MB)

Ediţia curentă

journal