Sun Home
Evaluarea indicilor variabilităţii ritmului cardiac în disfuncţiile cronice ale miocardului la copii şi adolescenţi

Авторы:

GROSU VICTORIA

Резюме:

În lucrare a fost estimat un studiu al parametrilor variabilităţii ritmului cardiac în disfuncţiile cronice ale miocardului la 113 bolnavi examenaţi clinico-paraclinic, care au fost divizaţi în 2 grupe: 1 grup a inclus 61 bolnavi cu insuficienţă cardiacă cronică secundară miocarditelor, al doilea grup a inclus 52 bolnavi cu insufi ciență cardiacă cronică secundară hipertensiunii arteriale. În baza studiului clinic efectuat a fost constatat, că în insuficienţa cardiacă cronică se dezvoltă procese de hipoxie şi ischemie a miocardului,care declanşează modificări esenţiale ale parametrilor variabilităţii ritmului cardiac. Modificările electrocardiografice caracteristice în disfuncţiile cronice ale miocardului la copii au notat determinarea dereglărilor de ritm cardiac şi conducere, precum şi modificări ale intervalului Q-T, dar unul din semnele specifice electrocardiografice pentru bolnavii cu hipertensiune arterială este determinarea hipertrofiei miocardului ventriculului stâng. Modificările funcţionale electrocardiografice apar în urma dereglării sistemelor de reglare în electrofiziologia cordului care se produc în insuficienţa cardiacă cronică şi necesită jugulare prin administrarea unui tratament patogenetic efectiv în evoluţia disfuncţiilor cronice ale miocardului.

Cuvinte-cheie:

disfuncţii cronice ale miocardului – miocardite - hipertensiune arterială – variabilitatea ritmului cardiac - insuficienţă cardiacă

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (321)

Год:

2013

Скачать

Download PDF (0.13 MB)

Текущие издание

journal