Sun Home
Invazia parazitului Varroa Jacobsoni în familiile de albine Apis Mellifera Carpatica

Authors:

CEBOTARI VALENTINA, TODERAŞ ION, BUZU ION, POSTOLACHI OLGA

Abstract:

În lucrare a fost identifi cat gradul de extindere şi intensitatea invaziei Varroa jacobsoni în diferite zone (raioane) ale ţării şi, determinat impactul provocat de această specie invazivă de acarieni asupra familiilor de albine Apis mellifera Carpatica. S-a constatat că, invazia acestei specii parazitare este extinsă pretutindeni în Republica Moldova, sută la sută în fiecare stupină şi fiecare familie de albină. Gradul de infestare a familiilor de albine atinge un nivel mijlociu şi constituie, în medie pe stupinele cercetate 25,6 ± 0,8 % (calculat după numărul de acarieni la 100 de celule cu puiet de trântor), variind de la 20,7 ± 2,1 % la 28,0 ± 1,5 %. Gardul de infestare calculat după numărul de acarieni localizaţi pe corpul albinei, la 100 de albine lucrătoare constituie, în medie, 12,3 ± 0,3 %, variind de la 8,9 ± 0,9 % la 14,8 ± 0,4 %. Între gradul de infestare a familiilor de albine cu acarianul Varroa jacobsoni şi cantitatea de miere extrasă din cuib, există o corelaţie negativă şi puternică. Coefi cientul de corelaţie (rxy) a acestor caractere constituie -0,87 ± 0,048 şi -0,92 ± 0,038, având o semnificaţie şi certitudine destul de mare (td = 18,1 – 24,2; P < 0,001). Creşterea gradului de infesatare a coloniei de albine cu 1 % (calculat după numărul de acarieni localizaţi pe corpurile a 100 de albine) provoacă diminuarea cantităţii de miere extrase din colonie cu 1,6 kg. Coefi cientul de regresie (Rxy) a cantităţii de miere extrase din cuib în funcţie de gradul de infestare cu parazitul Varroa a familiei de albine, calculate pe caracterele cercetate, constituie: R4/1 = 0,60 ± 0,028 (tr = 20,9; P < 0,001) şi R4/2 = 1,60 ± 0,066 (tr = 24,2; P < 0,001).

Cuvinte-cheie:

invazia, Varroa jacobsoni, grad infestare, Apis mellifera, impact

Domains:

Biologie

Number:

3 (321)

Year:

2013

Download

Download PDF (0.15 MB)

Сurrent edition

journal