Sun Home
Regimul pluviometric şi calitatea griului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova

Авторы:

NEDEALCOV MARIA, COICEANU ANA

Резюме:

Cercetările propuse privind estimarea tendinţei de modificare a regimului pluviometric în diferite regiuni fizico-geografi ce, a deficitului de umiditate denotă, că în partea de sud şi parţial în partea centrală are loc o tendinţă de micşorare a sumelor precipitaţiilor atmosferice şi dimpotrivă o creştere a defi citului de umezeală. Aceasta în mare măsură contribuie la obţinerea recoltelor scăzute în sudul republicii şi la scăderea conţinutului procentual de gluten a grîului de toamnă. Rezultatele obţinute demonstrează că acesta în sudul ţării este de 2-2,5 ori mai scăzut decît în restul teritoriului. Astfel, în unii ani luaţi aparte, procentul de gluten în sudul republicii poate constitui 6-10% faţă de 22-24% în partea de nord. Cunoaşterea particularităţilor regionale ale climei actuale şi influenţa acesteia asupra calităţii grîului de toamnă, ar putea contribui la adaptarea cît mai rapidă şi adecvată a acestei culturi către noile condiţii climatice.The variability in the mean climatic rate at this point is one of the key issues associated with the environmental changes. The Intergovernmental Panel on Climate Change in its last report (IPCC 2007) reveals that the climate changes occurring in the rainfall regime have already a significant impact on natural ecosystems. These are some of the biggest environmental problems, with a negative impact on national economy, especially on agriculture. The studies on the rainfall change tendency and humidity deficit in different hysical/geographical regions indicate that a downward trend of rainfall amounts and, on the contrary, an increase of moisture deficit are observed in the south and partially in the central region, which largely accounts for low yields of winter wheat even on irrigated lands and deterioration of grain quality. Thus, the grain quality in the south is by 2-2.5 times lower than in the rest part of the country. In some years, the percentage of gluten equals 6-10%, while in the north it reaches 22-24%. Awareness of the current regional climate and its impact on the grain quality of winter wheat will be helpful in a more objective and appropriate adjustment to the new climatic conditions.Предлагаемые исследования по оценке тенденции изменения режима осадков в различные физико-географические регионы а также и дефицита влажности, указывают что в южной части республики Молдова наблюдается тенденция к уменьшению атмосферных осадков, и наоборот, к увеличению дефицита влажности, что во многом определяет низкую продуктивность озимой пшеницы и на орошаемые территории. Вместе с тем, понижается и качество зерна. Таким образом, на юге страны, качество зерна составляет в 2-2,5 раза меньше по сравнению с остальной частью территории. В отдельные годы, процент клейковины достигает 6-10% , в то время как на севере она составляет 22-24%. Знание региональных особенностей проявления современного климата и их влияние на качество зерна озимой пшеницы помогут этой культуре более реально и адекватно адаптироваться к новым климатическим условиям.

Cuvinte-cheie:

regiuni fi zico-geografi ce, calitatea grîului de toamnă, schimbări climatice, regimul precipitaţiilor atmosferice, conţinutul glutenului.

Сферы:

Geografie

Номер:

2 (320)

Год:

2013

Скачать

Download PDF (0.4 MB)

Текущие издание

journal