Sun Home
Influenţa condiţiilor de iernare asupra productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova

Autori:

SÎRBU RODICA

Rezumat:

Estimarea condiţiilor de iernare în formarea productivităţii viţei de vie este destul de importantă, deoarece în contextul schimbării climei actuale are loc şi modifi carea parametrilor climatici ce caracterizează perioada rece a anului. Astfel, în baza studiului de caz, este evaluată variabilitatea spaţio-temporală a iernării viţei de vie în iernile reci. S-a constatat, că condiţiile agrometeorologice nefavorabile din iarna anului 2011-2012 au condiţionat vătămarea a peste 70% din suprafeţele ocupate atît cu soiurile de vin cît şi cele de masă. Rezultatele obţinute vor servi drept reper în estimările cu caracter de pronostic privind recolta viţei de vie în viitorii ani apropiaţi, ţinînd cont de schimbările actuale ale climei regionale.According to the wintering conditions, the Republic of Moldova is territorially a northern boundary of vine cultivation. The change in the winter conditions during the last decade at the regional level predetermines a necessity of their assessment in the spatio-temporal context. The data on some years have also been analyzed, which resulted in a conclusion that frequent alternation of cold waves and thawing weather during winter time can lead to signifi cant injuries, especially depending on the vine cultivar.Согласно условиям перезимовки, территория Республики Молдова является северной границей возделывания винограда. Изменение этих условий за последнее десятилетия на региональном уровне предопределяет необходимость их оценки в пространственно –временном разрезе. Анализу подверглись и данные отдельных лет который позволил сделать вывод о том что частое чередование волн холода с оттепелями в зимнее время могут привести к значительным повреждениям, особенно в зависимости от сорта виноградника.

Cuvinte-cheie:

condiţii de iernare, moine, vulnerabilitate, cultivarea viţei de vie, proces productiv.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.09 MB)

Ediţia curentă

journal