Sun Home
Eficienţa noilor inductori in obţinerea haploizilor materni la porumb (Zea mays L.)

Autori:

SARMANIUC MARIANA, MIHAILOV MIHAI, RUSU GHENADIE

Rezumat:

În ultimii 5-10 ani, liniile dublu haploide (DH) sunt intens utilizate în ameliorarea porumbului (Zea mays L.). Aceasta a devenit posibil datorită progresului substanţial al tehnologiei inducerii haploizilor materni in vivo. În această lucrare este descrisă efi cienţa noilor linii inductoare LHI, ce derivă din plantele F6 ca rezultat al încrucişării liniilor ZMS, Stock 6 şi MHI. Liniile LHI demonstrează rată de inducere a haploizilor medie, de 10-15%, posedă gene marcher antocian dominante, ce permit identifi carea haploizilor la diferite faze de dezvoltare: boabe uscate (R1-nj), plantule şi plante mature (B1, Pl1) din diferite tipuri de material.In the last five to ten years, doubled haploid (DH) lines have been increasingly used in maize (Zea mays L.) research and breeding. This has become possible due to the substantial progress in the in vivo haploid induction technology. Herein, we describe the development and characteristics of new induction lines LHI. The LHI inducers derived from an F6 plant of a cross between the Stock 6, ZMS and MHI induction lines. The haploid-inducing rates of LHI significantly increased up to 10-15%, the presence of the dominant anthocyanin marker genes allowing haploids to be identified at different stages (dry seeds, seedlings and mature plants) of various genotypes.В последние 5-10 лет в селекции кукурузы (Zea mays L.) все активнее применяются дигаплоидные (DH) линии. Это стало возможным благодаря существенному прогрессу в технике материнской гаплоидной индукции in vivo. В статье приводятся данные об эффективности новых линии индукторов LHI, полученных из растений F6 в результате скрещивания линий Stock 6, ZMS и MHI. Линии LHI показывают среднюю индуцирующую способность ровную 10-15%. Наличие доминантных антоциановых маркеров позволяет выявлять гаплоиды на разных сдадиях: сухих семян (R1-nj), проростков и взрослых растений (B1, Pl1), у различных генотипов.

Cuvinte-cheie:

Zea mays L., inductori, rată de inducere a haploizilor, linii DH

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.05 MB)

Ediţia curentă

journal