Sun Home
Bâc river algal flora diversity within the area of the Chişinău City biological treatment plant

Autori:

DONŢU NATALIA, ŞALARU VICTOR, ŞALARI VASILE

Rezumat:

The Bâc River is an affl uent of the Nistru River, starting its course in Codrii and fl owing through the central part of Moldova. The fact that the Bâc River crosses Chişinau contributes to a high level pollution of its waters. The residual waters released from the treatment plant fl ow into the river and account for an evident modifi cation of the river’s algal fl ora. During the research conducted in the years 2009-2010 within this segment of the Bâc River, about 156 species and intraspecifi c diferecences of algae belonging to fi ve phyla, i. e. Chlorophyta (66 species), acillariophyta (39), Cyanophyta – (38), Euglenophyta (10), and Xanthophyta (3) have been found. One hundred and three species were detected in 2009, while the species diversity mounted up to one hundred and twenty one in 2010Râul Bâc este un afl uent al fl uviului Nistru, care îşi începe cursul în Codri din partea centrală a Moldovei. El traversează municipiul Chişinău, ceea ce a dus la creşterea înaltă a nivelului de poluare a apei. Apele reziduale de la staţia de epurare sunt deversate direct în râu şi contribuie la modifi carea evidentă a algofl orei râului. În urma cercetărilor în tronsonul r. Bâc în perioada anilor 2009 – 2010 au fost evidenţiate 156 specii şi varietăţi intraspecifi ce de alge, care fac parte din cinci fi lumuri: Chlorophyta - 66 specii, Bacillariophyta – 39, Cyanophyta - 38, Euglenophyta – 10 şi Xanthophyta – 3. Pe perioada de cercetare s-a observat o tendinţă de creştere a numărului de specii. În anul 2009 au fost detectate 103 taxoni de alge, iar în 2010 - 121 specii.Река Бык является притоком реки Днестр, протекает по центральной части Молдовы и пересекает г. Кишинёв, что способствует загрязнению воды. Сточные воды из очистных сооружений сбрасываются в реку, что приводит к изменению альгофлоры реки. В течение 2009-2010 г. в исследованной части р. Бык были выделены 156 видов водорослей из пяти отделов: Chlorophyta - 66 видов, Bacillariophyta-39, Cyanophyta - 38 Euglenophyta - 10 Xanthophyta - 3. В 2009 году, были обнаружены 103 видов водорослей а в 2010 – видовое разнобразие увеличилось до 121 видов.

Cuvinte-cheie:

Bâc river algal fl ora, taxonomic structure, saprobiological structure, numerically effective, biomass.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.18 MB)

Ediţia curentă

journal