Sun Home
Utilizarea markerilor moleculari in evaluarea potenţialului de rezistenţă a florii-soarelui la mana

Autori:

ŞESTACOVA TATIANA

Rezumat:

Markerii moleculari şi selecţia asistată de markeri prezintă instrumente efi ciente de selectare a genotipurilor cu potenţial de rezistenţă, în scopul utilizării acestora în diverse programe de ameliorare, care vizează rezistenţa la patogeni. Articolul include date privind screening-ul molecular al genei Pl1 – o genă de rezistenţă majoră, care conferă rezistenţa la mană (rasa 100). Aplicarea tehnicii CAPS pentru analiza locusului Ha-4W2 a demonstrat prezenţa fragmentului asociat cu rezistenţa la 36 genotipuri din cele 74 studiate.Molecular markers and marker-assisted breeding (MAB) are efficient instruments for breeders and researchers in selection of genotypes with resistance potential to be used in different breeding programs, especially pathogen resistance breeding programs. The article includes data regarding molecular screening of the Pl1 gene – major resistance gene, that assigns resistance to race 100 of downy mildew. The employment of the CAPS marker in Ha-4W2 locus analysis has shown the presence of a fragment associated with resistance in 36 of the 74 genotypes investigated.

Cuvinte-cheie:

screening molecular – floarea-soarelui – mana – rezistenţa.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.27 MB)

Ediţia curentă

journal