Sun Home
Unele aspecte fiziologice ale cultivării algei Anabaenopsis sp. pe diferite medii nutritive

Autori:

DOBROJAN SERGIU, STRATULAT IRINA, DOBROJAN GALINA, TROFIM ALINA, DONŢU NATALIA, NEGARA CORINA

Rezumat:

S-a stabilit, că cel mai eficient mediu nutritiv, care poate fi utilizat la cultivarea industrială a algei Anabaenopsis sp., este Gromov-6. Valorile optime ale pH-ului mediului nutritiv, specifi ce fazei exponenţiale, sunt cuprinse între 8,04-11,12. La cultivarea algei Anabaenopsis sp. pe mediul Gromov-6 se atestă cele mai înalte valori ale vitezei specifi ce de creştere a fazei exponenţiale, a productivităţii maxime şi a creşterii medii zilnice.The most productive nutritional medium for industrial cultivation of Anabaenopsis sp was determinate as being Gromov 6. Optimal values of pH in the nutritive medium, specific to exponential phase, are between 8,04-11,12. The growth of Anabaenopsis sp on Gromov-6 medium determined the highest values of growth speed, maximal productivity and increase of daily biomass productivity specific to exponentional phase.

Cuvinte-cheie:

indice de creştere - viteză de creştere - creştere zilnică - productivitate algală.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.27 MB)

Ediţia curentă

journal