Sun Home
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики осознанности действий во время совершения антисоциальных деяний

Authors:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, ŞTIRBU EUGENIU, VRABIE VALERIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, TELEVCA VALENTINA, CAZANESCU VALENTINA, STOIAN-TENU INGA

Abstract:

În articol se examinează semnificaţia necesităţilor, orientării valorice, dispoziţiei, motivaţiei şi luării hotărârii în determinarea capacităţilor de a acţiona conştient şi de a purta răspundere pentru săvârşirea faptelor antisociale.This paper considers the significance of needs, value orientation, setting, motivation and decision making for estimation of the capacity to act consciously and be responsible for the actions at committing antisocial acts.

Cuvinte-cheie:

procese psihofi ziologice – necesităţi - orientări valorice – dispoziţie – motivaţie - luare de hotărâre – pricepere - acte antisociale - comportament.

Domains:

Biologie

Number:

1 (319)

Year:

2013

Download

Download PDF (3.29 MB)

Сurrent edition

journal