Sun Home
Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A

Autori:

STRATAN-BINZARI MARIA, CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA

Rezumat:

Au fost stabiliţi parametrii optimi de acţiune şi stabilitatea preparatului enzimatic amilolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CN MN FD 02A. Preparatul amilolitic obţinut manifestă activitate catalitică maximă la temperatura de 70°C şi pH-ul 3,0 şi 7,0. Preparatul enzimatic se caracterizează prin stabilitate înaltă la temperaturi de 40-50°C timp de 60 min. şi în diapazon de pH – 3,0-7,0. În condiţii standard de conservare preparatul amilolitic obţinut din lichidul cultural al micromicetei A. niger 33-19 CNMN FD 02A păstrează până la 94% din activitate timp de 12 luni.This investigation has allowed establishment of optimal action and stability parameters of the amylolytic enzyme product isolated from the Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A strain culture filtrate. The amylolytic product shows a maximum catalytic activity at a temperature of 70°C and pH 3.0 and 7.0. The enzyme product is characterized by high stability at temperatures of 40-50°C for 60 min. and a pH range of 3.0 to 7.0. The amylolytic product isolated from the Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A strain culture filtrate retains up to 94% of its activity 12 months in the standard conservation conditions,.

Cuvinte-cheie:

preparat enzimatic - Aspergillus niger - amilaze, activitate amilalitică.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.28 MB)

Ediţia curentă

journal