Sun Home
Productivitatea griului de toamnă in contextul modificării climei regionale

Autori:

COICEANU ANA

Rezumat:

Modifi carea semnifi cativă a climei regionale determină productivitatea diferenţiată a culturilor agricole, inclusiv şi a grîului de toamnă. Cercetările realizate în baza şirurilor statistice de mai mult de un secol privind schimbarea climei, dar şi a productivităţii grîului de toamnă demonstrează, că cele mai înalte valori înregistrate în recolta acestei culturi coincid cu etapa cînd au fost respectate normele de cultivare (1970- 1990), iar sistemul climatic era mai stabil. Variabilitatea extrem de înaltă în recoltă, de circa 35,6q/ha, se observă în ultimele două decenii, cînd valoarea productivităţii grîului de toamnă în anul 1993 a constituit 42,4q/ha, iar în anul 2003- doar 6,8q/ha, cel din urmă fi ind considerat ca an nefavorabil în creşterea şi dezvoltarea grîului de toamnă. Rezultatele obţinute vor sta la baza efectuării proiecţiilor pe viitor privind impactul schimbărilor de climă asupra cultivării cerealelor pe teritoriul Republicii Moldova.The significant changes of the regional climate account for differentiated productivity of farm crops, including winter wheat. The studies on the climate and winter wheat productivity performed on the basis of the centenary observation data indicate that the most significant yields were produced in the years 1970 to 1990 in the conditions of a stable climate when the agrotechnical cultivation standards were followed. An essential variability in the yields (35.6 M.C./ha) has been recorded during the last two decades; thus, in 1993, the yields of winter wheat made 42.4 M.C./ha, while in 2003, that is considered one of the most unfavorable for the crop, it was as low as 6.8 M.C./ha. The fi ndings will serve a basis in the studies on the impact of the changing climate on the producing capacity of cereal crops in the nearest future.

Cuvinte-cheie:

recolta grîului de toamnă - schimbarea climei - şir statistic - sistem climatic stabil - climă instabilă.

Domenii:

Biologie , Geografie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.26 MB)

Ediţia curentă

journal