Sun Home
Polimorfismul Rana kl. esculentus (amphibia, ecaudata) in cadrul ariei naturale Cricova-Goian

Autori:

CÎRLIG VEACESLAV, CÎRLIG TATIANA

Rezumat:

Cercetările se referă la structura complexului de populaţii ale broaştelor verzi (Rana kl. esculentus) din cadrul ariei naturale Cricova – Goian. S-a stabilit că speciile constituante Rana ridibunda şi Rana lessonae alcătuiesc respectiv 27,4 şi 47,6 % din numărul total de exemplare testate, iar forma hibridă Rana esculenta - 25,0%. Pentru acest complex este caracteristic prezenţa a doar 5 morfe dorsale, comparativ cu 10 semnalate în rezervaţia „Codri”. Cele mai numeroase sunt morfele MS, şi M, alte 3 morfe: Mhs, hm şi hmS - sunt caracteristice pentru un număr mic de indivizi, acestea reprezentând rezerva adaptivă a populaţiilor. Polimorfi smul scăzut este specifi c populaţiilor supuse acţiunii factorilor antropici, indicând asupra vulnerabilităţii lor, şi necesităţii ameliorării condiţiilor de mediu din cadrul arilor respective.The studies on the population of the species complex Rana kl. esculentus (Amphibia, Ecaudata) have been performed in the Cricova-Goieni natural complex. It was established that the main species Rana ridibunda and Rana lessonae constitute 27,4 and 47,6 % respectively from the whole number of tested individuals, while Rana esculenta form constitute 25,0%. This complex is a habitat for five dorsal morphs only in comparison with ten ones in the “Codri” scientifi c reserve. The MS and M morphs are most numerous, the other three ones - Mhs, hm and hmS – are observed in an insignificant number of individuals and represent an adaptive reserve of the populations. Low polymorphism is characteristic of the populations subject to the impact of the anthropogenic factor indicating to their susceptibility and need for environment condition improvement in the areas studied.

Cuvinte-cheie:

polimorfi sm – complexul ranidelor – populaţia – habitat

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.29 MB)

Ediţia curentă

journal